Selecteer een pagina

Privacyverklaring digitalebelastingman.nl

digitalebelastingman.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website digitalebelastingman.nl en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met digitalebelastingman.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

digitalebelastingman.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van digitalebelastingman.nl, en/of omdat u deze zelf aan digitalebelastingman.nl verstrekt. digitalebelastingman.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw IP-adres (soms, zie hieronder in welke gevallen)
 • Aanvullende informatie die nodig is voor een specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken (zie onderstaande)

Waarom digitalebelastingman.nl gegevens nodig heeft

digitalebelastingman.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over uw contactaanvraag of boeking.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Hoe lang digitalebelastingman.nl gegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om ons werk voor u te kunnen doen of om het voort te zetten na een pauze. digitalebelastingman.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is vereist.

Delen met anderen

digitalebelastingman.nl zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkersovereenkomst

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van digitalebelastingman.nl, sluit digitalebelastingman.nl een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. digitalebelastingman.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@digitalebelastingman.nl. In sommige gevallen vraagt digitalebelastingman.nl hiervoor om uw legitimatie, ter bescherming van uw privacy. digitalebelastingman.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

digitalebelastingman.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van digitalebelastingman.nl maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door digitalebelastingman.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met digitalebelastingman.nl.

digitalebelastingman.nl is als volgt te bereiken:
SMS, WhatsApp en voicemail: 0629 819 440
E-mailadres: info@digitalebelastingman.nl
Website: digitalebelastingman.nl
Adres: Sibrandaheerd 33, 9737 NP  Groningen
KvK: 02057787

Wijzigen van deze privacyverklaring

digitalebelastingman.nl mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 mei 2018.